BEZWŁADNOŚĆ I CO Z NIEJ WYNIKA

Po raz kolejny rozpoczęliśmy cykl wykładów otwartych na UŁ WFiIS. 25.10.17r grupa uczniów z kl. IIad i kl. IIIad uczestniczyła w wykładzie pt. „Bezwładność i co z niej wynika”.
W czasie wykładu dowiedzieliśmy się skąd się bezwładność bierze i przekonaliśmy się, że towarzyszy nam ona właściwie zawsze. Poznaliśmy bardzo ciekawą wielkość fizyczną, która decyduje o ruchu obrotowym ciał – moment bezwładności. Na podstawie pokazów, które zobaczyliśmy dowiedzieliśmy się, że bezwładność ma wady, ale i pożyteczne zastosowanie.