ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęliśmy 10 listopada od udziału w Apelu Poległych, który odbył się w Koluszkach już po raz dziesiąty. Następnego dnia uczestniczyliśmy w mszy świętej w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Koluszkach i uroczystościach 11 Listopada, które jak co roku, miały miejsce pod Pomnikiem Orła Białego.

 

 

 

 

 

Akademia szkolna odbyła się 13 listopada i została przygotowana przez klasy IIc i IIe, pod czujnym okiem pań profesor Joanny Ćmiel i Bożeny Knop. W słowno-muzycznym przedstawieniu uczniowie położyli akcent na piękno Ojczyzny, radość z życia w wolnym kraju i dumę z bycia Polakiem. Pięknym zwieńczeniem uroczystości było wspólne odśpiewanie „Białych róż” (Rozkwitały pąki białych róż).