WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM FILOZOFICZNO-HISTORYCZNYM UŁ

Szkoła nasza przystąpiła do programu Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny student”, którego celem jest poszerzanie pasji naukowych uczniów przez min. udział w zajęciach prowadzonych na UŁ.
W ramach tego programu, na Wydziale filozoficzno-historycznym odbył się dzień otwarty dla uczniów i nauczycieli pod hasłem „Poznaj swojego opiekuna naukowego”. W spotkaniu tym wzięli udział uczniowie klasy 3c: Klaudia Cyniak, Konrad Dziedzic i Angelika Lisiewska oraz p. prof. Patryk Kozieł
Uczniowie przypisani zostali do zespołów badawczych, w skład którego wchodzi uczeń, nauczyciel przedmiotowy i nauczyciel akademicki UŁ. Zadaniem każdego z zespołów jest przygotowanie projektu badawczego, którego wyniki na koniec roku akademickiego ocenią władze dziekańskie.
W ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Łódzkim planowane są też wykłady otwarte oraz warsztaty z historii dla zainteresowanych uczniów.