II ETAP OKRĘGOWEGO KONKURSU J. ANGIELSKIEGO I J. NIEMIECKIEGO

27 lutego, w naszej szkole, odbył się II etap Okręgowego Konkursu j. Angielskiego i j. Niemieckiego (III edycja). Do tego etapu, do testu pisemnego, zakwalifikowało się 24 uczniów (język angielski) i 18 uczniów (język niemiecki). Po ogłoszeniu wyników części pisemnej, do egzaminu ustnego przystąpiło 10 uczniów (j. angielski) i 8 uczniów (język niemiecki).
Końcowe wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół do dnia 9 marca. Wówczas też podany zostanie termin oraz miejsce wręczenia nagród i dyplomów.