NA WAGARY Z DYREKTOREM

Nie ma nic lepszego niż legalny Dzień Wagarowicza, tym bardziej zorganizowany przez samego Dyrektora. Skorzystała na tym klasa 2d (grupa geograficzna), która 21 marca uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z geologii połączonych z prezentacją minerałów i skał oraz zwiedzaniem Muzeum Geologicznego im. J. Ziomka działającego w ramach Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Na zakończenie wszyscy udali się do Centrum Wspinaczkowego Stratosfera w Manufakturze.