LEKCJA WOS-U W TERENIE

26 marca uczniowie klasy 2c pod opieką p. prof. Patryka Kozieła, w ramach zajęć WOS-u w terenie udali się do Urzędu Miasta i Gminy Koluszki. W trakcie spotkania młodzież, oprowadzana po Urzędzie przez p. Mirosławę Kobus, miała okazję porozmawiać z Burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem i Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Mateuszem Karwowskim. Rozmowy dotyczyły min. obowiązków burmistrza, budżetu gminy i inwestycji w Lisowicach, gdzie trwają już prace przygotowawcze do otwarcia w tym sezonie letnim pierwszych atrakcji parku wodnego.