OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

W styczniu informowaliśmy o rozpoczętej w naszej szkole modernizacji pracowni komputerowej i zakupie nowego sprzętu.
Szkoła pozyskała na ten cel 20 000 zł w formie darowizny od fundacji GRUPY PERN z Płocka, 12500 zł od Rady Rodziców szkoły oraz Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia liceum. Pozostałe środki przekazał Powiat Łódzki Wschodni. Projekt zrealizowała firma: „WINCOMP” – Łukasz Brewiński.
Uroczyste otwarcie nowej pracowni miało miejsce 5 kwietnia. Przecięcia wstęgi dokonali: p. Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni, p. Małgorzata Koprowska – przedstawicielka Firmy PERN i ambasadorka projektu, p. Iwona Michalska – przewodnicząca Rady Rodziców oraz p. Paweł Lewiak dyrektor I LO.
Wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu, społeczność szkolna raz jeszcze składa serdeczne podziękowania.