MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

W ramach otrzymanego funduszu prewencyjnego od grupy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w szkole został zmodernizowany system monitoringu wizyjnego. Grupie InterRisk składamy serdeczne podziękowania.