ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH I „ZAMIANA RÓL”

14 października niezmiennie kojarzy się z Dniem Edukacji Narodowej potocznie nazywanym Dniem Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie klasy 2 d, pod opieką p. prof. Joanny Wojtas zorganizowali uroczysty apel, na którym gościliśmy władze samorządowe w osobach Pana Starosty – Andrzeja Opali i Pani Wicestarosty Ewy Gładysz.
Szkolną tradycją jest ślubowanie klas pierwszych, które ma miejsce podczas akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Nie inaczej było w tym roku. Pierwszoklasiści, którzy od września dołączyli do naszej społeczności szkolnej, ślubowali jak wiele pokoleń uczniów przed nimi: „z honorem i godnością wypełniać swoje obowiązki wobec szkoły i każdego człowieka, kultywować chlubne tradycje liceum, […], uczynić wszystko, aby zasłużyć na dobre imię wychowanków najstarszej szkoły średniej w Koluszkach”
Po tej uroczystej chwili przyszedł czas na część artystyczną, w trakcie której młodzież postanowiła „sprawdzić” wiedzę swoich nauczycieli. Pedagodzy wrócili więc do szkolnych ławek i w drużynach odpowiadali na szereg skomplikowanych pytań przygotowanych przez uczniów klasy 2d. Humaniści zmagali się z pytaniami z matematyki, fizyki, chemii, nauczyciele przedmiotów ścisłych odpowiadali na pytania dotyczące literatury, języków obcych czy polityki, a drużyna lingwistów mierzyła się z biologią i historią. Ten swoisty „egzamin” zakończył się pełnym sukcesem i przyznaniem nauczycielom okolicznościowych świadectw promocyjnych z czerwonym paskiem. Nie mogło być inaczej😉