W SŁONECZNEJ ITALII W RAMACH ERASMUS PLUS

W dniach 05.-11.11.2018 pięcioro uczniów naszej szkoły (Hubert Cichecki, Julia Kowalczyk, Patryk Kurc, Filip Szeleszczyk, Kamila Śnieg) pod opieką p. prof. Joanny Ćmiel, we współpracy ze Stowarzyszeniem Sztukater – https://sztukater.pl/stowarzyszenie.html, wzięło udział w projekcie ‚Instruments for Social Inclusion’ w ramach programu Erasmus+. Spotkanie odbyło się w Cagliari na Sardynii. Prócz naszej grupy w wyjeździe uczestniczyły osoby z Rumunii, Chorwacji, Węgier, Grecji i z Włoch. Celem projektu było poznanie sytuacji w innych krajach związanej z problemem uchodźców, wymiana kulturowa połączona z dzieleniem się wiedzą i poglądami, poszerzanie horyzontów uczestników poprzez rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz językowych. Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim.

Patryk Kurc: „Wyjeżdżając do Włoch, obawiałem się barier – wiekowych, bo reszta uczestników to studenci, kulturowych, bo co kraj to inny zwyczaj, językowych, bo bycie komunikatywnym nie dla każdego jest proste. Okazało się, że nie było żadnych barier. […] To był niezwykle wartościowy tydzień, […] ”
Julia Kowalczyk: „Wyjazd był niesamowitym przeżyciem.[…]. Wspólnie tworzyliśmy doskonałą i przyjacielską atmosferę […]. Wspólne posiłki w tak zróżnicowanym towarzystwie pomagały przełamywać bariery językowe i kulturowe. Był to najlepszy wyjazd edukacyjny w moim życiu.”
Filip Szeleszczyk: „Pomimo wielu różnic w zwyczajach i tradycjach, większość uczestników miała podobny sposób myślenia na temat problemów współczesnego świata. Można powiedzieć, że każdy z nas nadawał na tych samych falach. Wszystkie zajęcia i aktywności pozwoliły nam zbliżyć się do siebie i lepiej poznać. […]. Mam nadzieję, że w przyszłości nadarzy się podobna możliwość udziału w programie Erasmus+!”
Kamila Śnieg: „[…] Niezwykle kształcące były wszelkie dyskusje na tematy problemów społecznych. Nie tylko te podczas zajęć, ale też te w czasie wolnym. Rozmowy te nie należały do lekkich i przyjemnych, ale pozwoliły nam w pełni docenić, to co mamy. Myślę że wróciliśmy z ogromnym bagażem pięknych wspomnień i jeszcze większymi chęciami do zmieniania na lepsze świata i siebie samych.”
Hubert Cichecki: „Dzięki projektowi mogłem poznać kulturę i zwyczaje innych krajów oraz poznać wiele nowych osób. Zajęcia prowadzone na wymianie, przez zabawę, pokazywały w jaki sposób można walczyć z nietolerancją, a wykłady opierały się na pokazywaniu, że wszyscy ludzie są równi bez względu na religię, kraj pochodzenia i kulturę. […] „