WIZYTA W SEJMIE RP

11 grudnia uczniowie klas 1c i 1d pod opieką pań prof. Patrycji Krawczyk, Agnieszki Włodarkiewicz oraz pana prof. Patryka Kozieła udali się na wycieczkę do Warszawy. Celem wyjazdu była wizyta w Sejmie RP. Uczniowie spotkali się tam z p. posłem Waldemarem Budą, który oprowadził ich po siedzibie parlamentu. Młodzież mogła zobaczyć salę plenarną, miejsce upamiętnienia parlamentarzystów pomordowanych w czasie II wojny światowej, Senat RP, kaplicę sejmową i zrobić zdjęcie na słynnych schodach sejmowych.