CZAS NA GRECJĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Kolejna grupa uczniów (Natalia Eliasiewicz, Sylwia Racz, Jakub Szkopiński, Maciej Zieliński), tym razem pod opieką p. prof. Katarzyny Łyskowicz uczestniczy w wyjeździe w ramach programu Erasmus+, zorganizowanego we współpracy z organizacją Sztukater. Projekt, w którym oprócz nas bierze udział młodzież z 10 krajów (wśród nich Niemcy, Litwini, Słowacy, Hiszpanie, Turcy, Włosi, Rumuni i Bułgarzy) ma tytuł „Social E: Social Entrepreneurship”, dotyczy problemu bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi i trwa od 25.02.do 05.03 w Atenach.
Projekt ma za zadanie promować przedsiębiorczość społeczną wśród młodzieży, zachęcać do podejmowania inicjatyw, ułatwiać wymianę poglądów i promować współpracę między krajami.
Zajęcia polegają najczęściej na dyskusjach w grupach, ale przed młodzieżą stawiane są także różne „wyzwania”, jak chociażby stworzenie biznesplanu dla przedsięwzięcia, które uwzględnia aspekt społeczny tzn. zatrudnienie ludzi „wykluczonych” – imigrantów, niepełnosprawnych, byłych więźniów itp., albo przeprowadzenie wywiadu na temat „Co jest lepsze? Socjalizm czy kapitalizm”. W wolnych chwilach uczniowie zwiedzają Ateny, w sobotę wybierają się zobaczyć Akropol. A już w piątek, zaprezentują Polskę, jej kuchnię, tańce narodowe, łamańce językowe podczas wieczoru kulturowego.