IV EDYCJA OKRĘGOWEGO KONKURSU J. ANGIELSKIEGO i J. NIEMIECKIEGO

W dniu 27 lutego 2019r. odbył się w naszej szkole II etap IV edycji Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego organizowanego przez nasze Liceum pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Koluszki oraz Starosty Łódzkiego Wschodniego.
O godzinie 9.00 rozpoczął się test pisemny z języka angielskiego, w którym wzięło udział 21 uczniów. Do części ustnej zakwalifikowało się 11 uczniów.
Test pisemny z języka niemieckiego rozpoczął się o godzinie 10.30, wzięło w nim udział również 21 uczniów. Do części ustnej zakwalifikowało się 5 uczniów ze szkół podstawowych i 7 gimnazjalistów.
Uczniowie, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 uzyskali tytuł laureata konkursu. Uczniowie, którzy uplasowali się na miejscach od 4 do 5 uzyskali tytuł finalisty konkursu. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali konkursu, o jej terminie szkoły zostaną poinformowane drogą e-mailową.