PATRONAT WYDZIAŁU FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO UŁ

W czwartek 14 marca uczniowie klasy 2c i 3c pod opieką p. dyrektora Pawła Lewiaka, p. prof. Patryka Kozieła i p. prof. Katarzyny Świderek uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umowy patronackiej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nad naszym liceum. Przedstawicielem uczelni był prodziekan ds. nauczania dr. hab. Marek Gensler, prof. UŁ, natomiast szkołę naszą reprezentował p. dyr. Paweł Lewiak. Wydarzenie to uzupełniły dwa ciekawe wykłady: dr Eweliny Kostrzewskiej o narodzinach polskiego feminizmu oraz dra Sławomira Lucjana Szczesio poświęcony konfliktom na Bałkanach.
Dzięki współpracy między wydziałem a szkołą, nasi uczniowie będą uczestniczyć w wykładach organizowanych na UŁ. Pracownicy Instytutu Historii będą też przyjeżdżać z wykładami do naszej szkoły. Możliwość goszczenia u nas pracowników naukowych wyższej uczelni wzbogaci ofertę i pozwoli uczniom zetknąć się z innymi zagadnieniami niż te ujęte w programach nauczania.