DIVERSE YOUTH FOR DIVERSE EUROPE na LITWIE

W dniach 13-20 kwietnia grupa dziewięciu drugoklasistów pod opieką pań prof. Edyty Szeleszczyk oraz Joanny Wojtas rozpoczęła swoją przygodę z programem Erasmus+. Miejscem spotkania młodzieży z Polski, Litwy, Łotwy i Bułgarii była malownicza miejscowość położona kilkanaście kilometrów od miasta Troki na Litwie. Projekt odbywał się pod hasłem Diverse Youth for Diverse Europe. W trakcie tygodniowych zajęć uczestnicy zmagali się z takimi zagadnieniami jak tolerancja wobec mniejszości narodowych czy problemy współczesnego społeczeństwa. Odskocznią od zajęć były wycieczki do Wilna oraz zamku na wodzie w Trokach. Cały wyjazd, w którym uczestniczyliśmy dzięki Stowarzyszeniu „Sztukater” z Wrocławia, okazał się niezmiernie cennym doświadczeniem, które zaowocowało nowymi znajomościami, ale przede wszystkim sprawniejszym porozumiewaniem się w języku angielskim.