UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS TRZECICH

Uroczysty koniec roku szkolnego dla uczniów klas trzecich przypadł w tym roku 26 kwietnia. Tego dnia, tegoroczni maturzyści zebrali się ostatni raz w gronie swoich klas, z wychowawcami, dyrekcją, gronem pedagogicznym, aby symbolicznie pożegnać szkołę. Uroczystość, jak zawsze, była podsumowaniem nie tylko ostatniego roku nauki, ale wszystkich trzech lat spędzonych w murach liceum. Dlatego nagrodami książkowymi zostali obdarowani uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce, ale również Ci, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii szkoły – występami wokalnymi podczas uroczystości szkolnych, przygotowywaniem dekoracji, reprezentowaniem szkoły w poczcie sztandarowym, pełnieniem funkcji prezydenta szkoły i wszelką pomocą, zawsze kiedy była taka potrzeba. Podziękowania, dyplomy, listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody, a przede wszystkim świadectwa ukończenia szkoły złożyły się na pierwszą część uroczystości. W drugiej, głos został oddany uczniom klas drugich, którzy pod okiem pań prof. Katarzyny Sobiesiak i Katarzyny Świderek przygotowali dla maturzystów część artystyczną. Złożyły się na nią prezentacje ze zdjęciami z 3 lat spędzonych w szkole, wiersze i życzenia dla maturzystów. Spotkanie zakończyły występy trzech wokalnie uzdolnionych uczennic klas trzecich, które przez wszystkie trzy lata śpiewały praktycznie na każdej uroczystości szkolnej i pozaszkolnej. Kiedy wybrzmiały ostatnie dźwięki piosenek „Simply the best” Tiny Turner zaśpiewanej przez Patrycę Galach i „Shallow” Lady Gagi i Bradleya Coopera z filmu „Narodziny gwiazdy” wykonanej przez Natalię Hermaniuk i Wiktorię Koziarską, młodzież udała się ze swoimi wychowawcami do sal, gdzie czekał na nich słodki upominek (torty) ufundowany przez radę rodziców.