DNI OTWARTYCH DRZWI W NASZEJ SZKOLE

  1. 28 maja 2019 r. (wtorek) w godzinach 9.00-14.00, Wielka Lekcja Geografii Afryki, sala MOK w Koluszkach, ul. 3-Maja 2
  2. 29, 30 maja 2019 r. (środa-dla uczniów gimnazjów, czwartek-dla uczniów szkół podstawowych) w budynku I LO w Koluszkach, przy ul. Kościuszki 16 w godzinach 9.00-14.00: lekcje otwarte z biologii, chemii, geografii, fizyki, matematyki, informatyki, języka polskiego, wos, historii. Ponadto zwiedzanie szkoły, kącik kronik szkolnych i  programu Erasmus+  (naszym gościem będzie Stowarzyszenie ,,Sztukater”)
  3. 31 maja 2019 r. (piątek) od godziny 9.00 – turniej drużyn szkolnych w piłkę nożną o puchar dyrektora I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach,
  4. 31 maja 2019 r. (piątek) od godziny 17.00 – School Art Festival (sala gimnastyczna Liceum).

Serdecznie zapraszamy!