ŚWIĘTO OŚWIATY

Pisząc o Dniu Edukacji Narodowej, warto wspomnieć o jego początkach. Dzień ten, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela, to stosunkowo młode święto. Ustanowione zostało w 1972 roku i upamiętnia rocznicę utworzenia w Polsce Komisji Edukacji Narodowej w 1773r., zwanej Komisją nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą. Było to pierwsze na świecie Ministerstwo Oświaty.
Każdego roku, uczniowie dziękują nauczycielom, pedagogom i pracownikom szkoły za ich pracę i pomoc, a uroczystą atmosferę tego dnia podkreśla dodatkowo akademia przygotowywana przez wybraną klasę. W tym roku zadania tego podjęła się klasa 2c. Scenariusz przygotowała Marysia Głowacka (uczennica klasy 2c) wspierana przez p. prof. Agnieszkę Włodarkiewicz. W przedstawieniu wystąpili uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich.
Zgodnie ze szkolną tradycją, uroczystości towarzyszyło ślubowanie klas pierwszych, w tym roku o tyle wyjątkowe, że do społeczności szkolnej przyjmowaliśmy tzw. podwójny rocznik – absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.