„CQ IS A NEW IQ”

27 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach programu Erasmus+ pod tytułem „CQ is a New IQ”
Warsztaty miały pokazać, w jaki sposób inteligencja kulturowa może być wykorzystywana przez młodych ludzi jako narzędzie do wspierania akceptacji różnych kultur i tworzenia społeczeństw integracyjnych.
Spotkanie było zarówno czasem poznawania nowych, aktywnych metod pracy (projekt wycieczki integracyjnej z udziałem osób niepełnosprawnych), jak i dobrej zabawy.