Слава Иисусу Христу – Z WIZYTĄ U NASZYCH PRAWOSŁAWNYCH BRACI

W piątek, 13 grudnia, uczniowie klas: 2c i 3c pod opieką prof. Katarzyny Pryputniewicz oraz prof. Patryka Kozieła odwiedzili prawosławny sobór pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. W progach świątyni powitał nas ks. Michał Kuryło, który w krótkiej prelekcji przedstawił nam losy tej cerkwi, historię prawosławia w Łodzi, a następnie przybliżył zagadnienia związane z liturgią, sakramentami oraz duchowieństwem w prawosławiu. Uczniowie mogli z bliska obejrzeć wyposażenie soboru z przepięknym ikonostasem, licznymi ikonami oraz zadawać pytania, na które ks. Michał chętnie odpowiadał. Wizyta ta uświadomiła nam, że mimo zewnętrznych różnic między kościołami, tworzymy jedną chrześcijańską rodzinę.
Serdecznie dziękujemy parafii katedralnej pw. św. Aleksandra Newskiego oraz naszemu katechecie, diakonowi Orfeuszowi Malesie, za umożliwienie tego ciekawego spotkania.