„O TYM SIĘ MÓWI” – czyli debata o aborcji

Uczniowie klas 1C i 1D realizowali na lekcjach wos-u temat współczesnych sporów światopoglądowych. Aby utrwalić informacje z tego zakresu w obu klasach zorganizowano debaty oksfordzkie. Tezą poddaną rozważaniom była: „Aborcja-podstawowe prawo kobiety”. Dwie grupy debatowały nad tą kwestią – jedna z nich broniła postawionej tezy, druga była przeciwna. Przytaczano różne argumenty – prawne, medyczne, religijne, moralne. Wymiana poglądów była dość żywiołowa i pełna zaangażowania. Dla uczniów było to pierwsze tego typu zadanie i nowe doświadczenie, które z pewnością pomoże lepiej zapamiętać tą tematykę.