STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA MARCELA

18 lutego w Auli im. prof. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Przyznane już po raz 23. stypendia PRM mogą otrzymać uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z dwóch warunków: otrzymali promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.
Stypendium otrzymuje tylko jeden uczeń w szkole. W naszym liceum zaszczytny tytuł stypendysty Prezesa Rady Ministrów otrzymał MARCEL HADAŁA – uczeń klasy 3ab. Bardzo serdecznie gratulujemy.
Wszyscy wyróżnieni odebrali dyplomy w obecności m.in. przedstawicieli największych łódzkich uczelni, a uroczystość wzbogacił koncert w wykonaniu uczennic Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.