NOWA FORMUŁA NAUKI PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W związku z zaistniałą sytuacją – zawieszeniem zajęć w szkołach na okres 2 tygodni – zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, wprowadziliśmy zdalny sposób nauczania. Nauczyciele przesyłają Wam zadania do wykonania za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. W związku z tym prosimy o logowanie się na swoje konto i sprawdzanie wiadomości na bieżąco.
W razie wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu, a w przypadku zagubienia loginu do konta uczniowskiego i konieczności jego aktualizacji o kontakt z wychowawcą klasy.
Życzymy owocnej e-nauki i pozdrawiamy.
Dyrekcja i grono pedagogiczne I LO