POMOC PSYCHOLOGICZNA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

W związku z epidemią koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, uruchomione zostały punkty wsparcia psychologicznego dla dzieci i dorosłych.
Mieszkańcom województwa łódzkiego, pomocy udzieli Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Osoby potrzebujące wsparcia mogą dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00 pod nr:
506 803 673.
Możliwość konsultacji, porad oraz terapii w formie telefonicznej i online wprowadziły również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach oraz Centrum Progres w Koluszkach.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach pełni dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w sposób telefoniczny (44,714-14-54, 513-702-750) oraz mailowy (poradniakoluszki@gmail.com).
Specjaliści z Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PROGRES w Koluszkach, oferują bezpłatną pomoc psychologiczną (601-371-456) oraz psychoterapeutyczną (601-373-471).
Dni i godziny dyżurów:
PSYCHOTERAPEUTA:
poniedziałki i piątki w godz. 8.00-10.00,
wtorki, środy i czwartki w godz. 18.00-20.00
sobota w godz. 9.00-11.00
PSYCHOLOG:
poniedziałki i piątki w godz. 18.00-20.00
wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-10.00
sobota w godz. 13.00-15.00