STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne ma charakter socjalny, tj. przy jego przyznaniu bierze się pod uwagę kryterium dochodu na jednego członka w rodzinie (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) i obejmuje ono uczniów od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).

Wnioski  wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach  należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, przy ul. 11 Listopada 65. 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 528 zł netto na osobę w rodzinie (dochód za miesiąc sierpień 2020r.) Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udzielają pracownicy Referatu.

Druki wniosków o przyznanie stypendium można otrzymać w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub pobrać klikając link poniżej:

wniosek stypendium szkolne 2020