POWIERZENIE P. ANNIE OLCZYK STANOWISKA DYREKTORA I LO

Uprzejmie informujemy, że Powiat Łódzki Wschodni Zarząd Powiatu w wyniku wygranego konkursu powierzył stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach p. Annie Olczyk na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Pani Dyrektor serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej.