I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki

Tel/fax:44 7141489, e-mail lo1_koluszki@poczta.onet.pl, www.lo1koluszki.pl

Logowanie wyłącznie przez stronę: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

         

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Lp. Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
1.

język angielski

matematyka

informatyka

1A

język angielski

język niemiecki

język polski,

matematyka,

język obcy,

informatyka

2

biologia

chemia

fizyka

1B

język angielski

język niemiecki

język polski,

matematyka,

biologia,

chemia/fizyka

3

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

1C

język angielski

język niemiecki

lub język hiszpański

lub język francuski

język polski,

matematyka,

historia,

wiedza o społeczeństwie

 4

język angielski

geografia

matematyka

 1D

 język  angielski

 język niemiecki

 lub język hiszpański

 lub język francuski

język polski,

matematyka,

język obcy,

geografia

 

Terminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2019/2020

  1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r., godz. 12.00. W postępowaniu uzupełniającym od dnia 26 lipca 2019 r., godz. 12.00 do dnia 30 lipca 2019 r., godz. 12.00.

 

  1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r., godz. 12.00.

 

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 28 czerwca 2019 r., oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 5 sierpnia 2019r.

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 16 lipca 2019 r. do godz. 12.00, oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2019r. do godz. 12.00

 

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od dnia 16 lipca 2019 r. godz. 12.00 do dnia 24 lipca 2019 r. godz. 12.00, orazw postępowaniu uzupełniającym od dnia 21 sierpnia 2019r. godz. 12.00 do dnia 29 sierpnia 2019 r. godz. 15.00

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 25 lipca 2019 r. do godz. 12.00, oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

 

  1. Poinformowanie kuratora oświaty za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole do dnia 25 lipca 2019 r. do godz. 13.00, oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00

 

 

 


Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych