TA SAMA REKRUTACJA OBOWIĄZUJE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki

Tel/fax:44 7141489, e-mail lo1_koluszki@poczta.onet.pl, www.lo1koluszki.pl

Logowanie wyłącznie przez stronę: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

 

Oferta edukacyjna 3-letniego liceum

dla absolwentów gimnazjum

Lp. Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
1. język angielski, matematyka

i

informatyka lub fizyka (do wyboru)

1a język angielski +

język niemiecki

lub hiszpański

język polski,

matematyka,

język obcy,

fizyka lub informatyka

2 biologia,

chemia,

matematyka

1b język angielski

język niemiecki

język polski,

biologia,

chemia,

matematyka

3  język polski, WoS

i

historia lub geografia (do wyboru)

1c język angielski,

język niemiecki

lub język francuski

język polski,

matematyka,

WoS,

historia lub geografia

Oferta edukacyjna 4-letniego liceum

dla absolwentów szkół podstawowych

Lp. Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
1. język angielski, matematyka

i

informatyka lub fizyka (do wyboru)

1a język angielski +

język niemiecki

lub język hiszpański

język polski,

matematyka,

język obcy,

fizyka lub informatyka

2 biologia,

chemia,

matematyka

1b język angielski

język niemiecki

język polski,

biologia,

chemia,

matematyka

3  język polski, WoS

i

historia lub geografia (do wyboru)

1c język angielski,

język niemiecki

lub język francuski

język polski,

matematyka,

WoS,

historia lub geografia

Terminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r., godz. 12.00.
W postępowaniu uzupełniającym od dnia 26 lipca 2019 r., godz. 12.00 do dnia 30 lipca 2019 r., godz. 12.00.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r., godz. 12.00.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 28 czerwca 2019 r., oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 5 sierpnia 2019r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 16 lipca 2019 r. do godz. 12.00, oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2019r. do godz. 12.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od dnia 16 lipca 2019 r. godz. 12.00 do dnia 24 lipca 2019 r. godz. 12.00, oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 21 sierpnia 2019r. godz. 12.00 do dnia 29 sierpnia 2019 r. godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 25 lipca 2019 r. do godz. 12.00, oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

7. Poinformowanie kuratora oświaty za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole
do dnia 25 lipca 2019 r. do godz. 13.00, oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00


Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych