I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki

Tel/fax:44 7141489, e-mail lo1_koluszki@poczta.onet.pl, www.lo1koluszki.pl

Logowanie wyłącznie przez stronę: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Lp Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziału  

Języki obce

 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

 

 

 

1.

1a.1 –matematyka, język angielski, informatyka  

 

 

1 a

 

 

język angielski,

język niemiecki

 

 

 

 

 

język polski, matematyka,

język obcy, informatyka

1a.2 – matematyka, język angielski, fizyka język polski, matematyka,

język obcy, fizyka

2. biologia, chemia, matematyka 1b język angielski, język niemiecki język polski, biologia, chemia, matematyka
 

 

3.

1c.1 – język polski, WoS, historia  

 

1c

język angielski, język niemiecki lub francuski (drugi język do wyboru) język polski, matematyka, historia, WoS
1c.2 – język polski, język angielski, biologia język polski, matematyka, język obcy, biologia
 

 

4.

1d.1 – język angielski, matematyka, geografia

 

 

 

1d

język angielski,

język niemiecki

język polski, matematyka, język obcy, geografia
1d.2 – język angielski, geografia, WoS język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

Terminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

  1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
   od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.
   W postępowaniu uzupełniającym
   od dnia 12 lipca 2017 r. godz. 12.00 do dnia 14 lipca 2017 , godz. 12.00.

 

  1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ( w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
   od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. godz. 12.00.

 

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, w tym uzyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych dokumentów
   do dnia 29 czerwca 2017 r.

 

  1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
   w dniu 3 lipca 2017 r. do godz. 12.00

 

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
   od 3 lipca 2017 r. godz. 12.00 do dnia 10 lipca 2017 r. godz.12.00.

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
   11 lipca 2017 r. do godz. 12.00

 

 1. Poinformowanie kuratora oświaty za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole
  do dnia 11 lipca 2017 r. od godz. 12.00


Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych