I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki

Tel/fax:44 7141489, e-mail lo1_koluszki@poczta.onet.pl, www.lo1koluszki.pl

Logowanie wyłącznie przez stronę: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Lp. Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
1.  matematyka,

 fizyka informatyka

1a język angielski

język niemiecki

język polski,

matematyka,

fizyka

informatyka

 

2 biologia,

chemia,

matematyka

1b język angielski

język niemiecki

język polski,

biologia,

chemia,

matematyka

3 1c.1 – język polski,

WoS,

historia

1c język angielski,

język niemiecki lub język francuski*

język polski,

matematyka

historia,

WoS

1c.2 – język polski,

język angielski,

biologia

język polski,

matematyka

język obcy,

biologia,

 

4  język angielski,

geografia,

WoS

1d język angielski

język niemiecki

język polski,

 język obcy,

matematyka,

geografia

Terminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.
W postępowaniu uzupełniającym od dnia 20 lipca 2018 r., godz. 12.00 do dnia 23 lipca 2018r., godz. 12.00.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r., godz. 12.00.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 27 czerwca 2018 r., oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27 lipca 2018r.

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 12 lipca 2018 r. godz. 12.00 do dnia 19 lipca 2018 r. godz. 12.00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

7. Poinformowanie kuratora oświaty za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole
do dnia 20 lipca 2018 r. od godz. 12.00.


Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych