W 1916 r., staraniem społeczników utworzono w Koluszkach Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, które stać się miało animatorem działalności kulturalno-oświatowej. To z inicjatywy Koła zorganizowano bibliotekę i czytelnię, chór i orkiestrę, amatorski zespół teatralny, a  w  1926 r. – szkołę przemysłowo-handlową. Jednak najpoważniejszym przedsięwzięciem Koła okazało się utworzenie pierwszej w dziejach Koluszek szkoły średniej.

W 1917r. powstało Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne – Szkoła Polskiej Macierzy Szkolnej. Liceum w Koluszkach utrzymało się i przetrwało do dzisiejszego dnia, pomimo zawiłych zakrętów, przez które musiało przejść w 100-letniej historii swego istnienia. Niewątpliwie, u progu działalności szkoły ogromną rolę odegrała ofiarność społeczeństwa Koluszek. Od samego początku szkoła nosiła imię Henryka Sienkiewicza. Jego imię zostało szkole odebrane po II wojnie światowej, aby znów pojawić się w nazwie liceum w roku 1987.

Dwudziestolecie międzywojenne – to w dziejach liceum twórczy, niezwykły okres. Początkowo nowo powstała placówka nie miała własnej siedziby – nauka odbywała się w różnych miejscach m.in. w budynku kina, w szkole podstawowej przy ulicy Towarowej, w zakupionym przez Macierz gmachu przy ulicy Staszica, a także przy ulicy Mickiewicza. To przy tej ulicy w 1925r. oddany został nowy, jednopiętrowy budynek, który stał się siedzibą szkoły. Dzięki zbiorowemu wysiłkowi społeczeństwa Koluszek, gmach liceum przy ulicy Mickiewicza został znakomicie urządzony i wyposażony w pomoce naukowe. Posiadał on salę gimnastyczną, aulę, świetlicę, gabinet lekarski, bibliotekę. Przy budynku szkolnym znajdowało się boisko sportowe, plac gimnastyczny i działka doświadczalna. Pierwszy w dziejach Koluszek egzamin maturalny odbył się w 1928r. (wcześniej egzaminy te przeprowadzano w Łodzi, gdyż nasza szkoła nie posiadała odpowiednich uprawnień).