DLA MATURZYSTÓW

www.komisja.pl

TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2019/2020

Część pisemna egzaminu maturalnego

 • 8 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski – poziom podstawowy
 • 8 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 14:00 – język polski – poziom rozszerzony
 • 9 czerwca 2020 (wtorek), godz. 9:00 – matematyka – poziom podstawowy
 • 9 czerwca 2020 (wtorek), godz. 14:00 – język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 10 czerwca 2020 (środa), godz. 9:00 – język angielski – poziom podstawowy
 • 10 czerwca 2020 (środa), godz. 14:00 – język angielski – poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny
 • 15 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka – poziom rozszerzony
 • 15 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 14:00  – filozofia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 16 czerwca 2020 (wtorek), godz. 9:00 – biologia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 16 czerwca 2020 (wtorek), godz. 14:00 – wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 17 czerwca 2020 (środa), godz. 9:00 – chemia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 17 czerwca 2020 (środa), godz. 14:00 – informatyka – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 18 czerwca 2020 (czwartek), godz. 9:00 – język niemiecki – poziom podstawowy
 • 18 czerwca 2020 (czwartek), godz. 14:00 – język niemiecki – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny
 • 19 czerwca 2020 (piątek), godz. 9:00 – geografia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 19 czerwca 2020 (piątek), godz. 14:00 – historia sztuki – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 22 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 9:00 – język rosyjski – poziom podstawowy
 • 22 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 14:00 – język rosyjski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny
 • 23 czerwca 2020 (wtorek), godz. 9:00 – język francuski – poziom podstawowy
 • 23 czerwca 2020 (wtorek), godz. 14:00 – język francuski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny
 • 24 czerwca 2020 (środa), godz. 9:00 – fizyka i astronomia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 24 czerwca 2020 (środa), godz. 14:00 – historia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 25 czerwca 2020 (czwartek), godz. 9:00 – język hiszpański – poziom podstawowy
 • 25 czerwca 2020 (czwartek), godz. 14:00 – język hiszpański – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny
 • 26 czerwca 2020 (piątek), godz. 9:00 – język włoski – poziom podstawowy, język łemkowski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 26 czerwca 2020 (piątek), godz. 14:00 – język włoski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny
 • 29 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 9:00  – języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy, język kaszubski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • 29 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony; historia muzyki – poziom podstawowy i rozszerzony

 

Część ustna egzaminu maturalnego w roku bieżącym nie jest przeprowadzana

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej

 • język polski, matematyka, języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy 170 min, poziom rozszerzony 180 min.
 • języki obce nowożytne – poziom podstawowy 120 min, poziom rozszerzony 150 min, poziom dwujęzyczny 180 min.
 • biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony 180 min.
 • informatyka – poziom rozszerzony część I 60 min, część II 150 min. (przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 min.)

 

     Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego –  do 11 sierpnia 2020 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego (w terminie poprawkowym) do 30 września 2020 r.