KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2019/2020

 

02.09.2019 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
06.09.2019 – Szkolna Giełda Podręczników
11.09.2019 – Zebranie z rodzicami kl. 1, godz. 17.00; kl. 2 i 3, godz. 18.00
13.09.2019 – Akcja Sprzątania Świata
26.09.2019 – Europejski Dzień Języków Obcych
15.10.2019 –
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
08.11.2019 –
Akademia z okazji Święta Niepodległości
19-21.11.2019 –
Próbne matury
06.12.2019 –
Wieczór Gór i Przygody
09.12.2019 –  Dzień Patrona Szkoły
20.12.2019 – Wigilia szkolna
23.12.2019-01.01.2020 –
Zimowa przerwa świąteczna
07.01.2020 –
Klasyfikacja śródroczna, rada pedagogiczna
09.01.2020 –  Zebranie rodziców
11.01.2020 – Studniówka
13.01-26.01.2020 – Ferie zimowe
06.02.2020 –
Bal dla dzieci z SOSW w Koluszkach
25.02.2020 –  Ostatki
19.03.2020 –  Konsultacje dla rodziców
09-14.04.2020 – Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2020 – Klasyfikacja uczniów kl. III
22.04.2020 – Wampiriada – szkolna akcja krwiodawstwa 
24.04.2020 – Uroczyste pożegnanie kl. III
28-29.04. 2020 –
Dzień otwartych drzwi – lekcje otwarte, Wielka Lekcja Geografii
04-21.05.2020 – Egzaminy maturalne
20.05.2020 – Konsultacje dla rodziców, godz. 17.00
22.06.2020 –  Klasyfikacja roczna, rada pedagogiczna
26.06.2020 –  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.07.2020 – Wydawanie świadectw dojrzałości