KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

 

01.09.2020 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
04.09.2020 – Zebranie z rodzicami – klasy pierwsze
07.09.2020 – Zebranie z rodzicami – klasy drugie po szkole podstawowej
08.09.2020 – Zebranie z rodzicami – klasy drugie po gimnazjum
09.09.2020 – Zebranie z rodzicami – klasy trzecie
14.09.2020 –
Zebranie rady rodziców i wyłonienie prezydium
29.09.2020 –
Posiedzenie rady pedagogicznej – plan nadzoru, wnioski z matur 2020
13.10.2020 –
Uroczyste otwarcie pracowni chemicznej
14.10.2020 –
Święto Edukacji Narodowej
29.10.2020 –  Konsultacje dla rodziców
15.12.2020 – Konsultacje dla rodziców – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
22.12.2020 –
Wigilie klasowe
23.12.2020-01.01.2021 –
Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2021 –  Bal dla dzieci niepełnosprawnych
15.01.2021 – Zakończenie semestru
16.01.2021 –
Studniówka
20.01.2021 –
Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
01.02.2021-12.02.2021  –  Ferie zimowe
29.03.2021 –  Konsultacje dla rodziców – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi uczniów klas trzecich
01-06.04.2021 – Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2020 – Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas trzecich
30.04.2020 – Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich
04-06.05.2021
Matury 2021 (j. polski, matematyka, j. angielski)
19.05 2021 –
Konsultacje dla rodziców – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
21.06.2021 – Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja końcowa
25.06.2021 – Zakończenie roku szkolnego 2020/2021