KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Lp. Data Wydarzenie
1.       1.09.2021r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Szkolenie Rady Pedagogicznej.

2.       6.09.2021r. Zebranie z rodzicami – klasy pierwsze i drugie.
3.       7.09.2021r. Zebranie z rodzicami – klasy trzecie.
4.       8-10.09.2021r. Wycieczki klasowe
5.       13.09.2021r. Zebranie Rady Rodziców i wyłonienie Prezydium Rady Rodziców.
6.       21.09.2021r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

7.       14.10.2021r. Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
8.       25.10.2021r. Konsultacje dla rodziców.
9.       16.12.2021r. Konsultacje dla rodziców – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
10.    21 -22.12.2021r. Wigilie klasowe.
11.    23.12.2021r.-

2.01.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna.
12.    15.01.2022r. Studniówka.
13.    19.01.2022r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.
14.    21.01.2022r. Zakończenie I półrocza.
15.    31.01.2022r. Zebrania z rodzicami.
16.    14.02.2022r.-

27.02.2022r.

Ferie zimowe.
17.    24.03.2022r. Konsultacje dla rodziców – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi uczniów klas trzecich po gimnazjum.
18.    14.04.2022r.-

19.04.2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna.
19.    25.04.2022r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas trzecich po gimnazjum.
20.    29.04.2022r. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich po gimnazjum.
21.    05.2022r. Matury 2022.
22.    17.05.2022r. Konsultacje dla rodziców – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
23.    21.06.2022r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcowa.
24.    24.06.2022r. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15.10.2021r., 2.11.2021r., 12.11.2021r., 7.01.2022r.,2.05.2022r., 17.06.2022r.

Matury : 4. 05.2022 – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, 5.05.2022 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, 6.05.2022 egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, 9.05.2022 egzamin z języka angielskiego  na poziomie rozszerzonym.