KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2018/2019

 

03.09.2018 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
07.09.2018 – Szkolna Giełda Podręczników – godz. 12.00
12.09.2018 – Zebranie z rodzicami kl. 3, godz. 16.30; kl. 1, 2 godz. 17.30
14.09.2018 – Akcja Sprzątanie Świata
09.2018 – Integracja klas I
26.09.2018 – Europejski Dzień Języków Obcych
15.10.2018 – Dzień Edukacji Narodowej
11.11.2018 –  Święto Niepodległości – akademia 09.11.2017
20-23.11. 2018 – Próbne matury
07.12.2018 –  Wieczór Gór i Przygody
10.12.2018 – Dzień Patrona Szkoły
21.12.2018 –  Wigilia szkolna
24.12.2018 – 01.01.2019 – Zimowa przerwa świąteczna
14.01.2019 –  Klasyfikacja śródroczna, rada pedagogiczna
16.01.2019 –  Zebranie rodziców
19.01.2019 – Studniówka
07.01.2019 – Bal dla dzieci z SOSW w Koluszkach
11-24.02.2019 – Ferie zimowe  
05.03.2019 –  Ostatki
18.03.2019 –  Konsultacje dla rodziców
17.04.2019 – Klasyfikacja uczniów kl. III
18-23.04.2019 – Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2019 – Wampiriada – szkolna akcja krwiodawstwa 
26.04.2019 – Uroczyste pożegnanie kl. III
06-25.05.2019 –  Egzamin maturalny
22.05.2019 – Konsultacje dla rodziców kl. I, II
27-31.05.2019 –  Dzień otwartych drzwi – lekcje otwarte
14.06.2019 –  Klasyfikacja roczna, rada pedagogiczna
21.06.2019 –  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
04.07.2019 – Wydawanie świadectw dojrzałości