KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

 

04.09.2017 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
11.09.2017 – Zebranie z rodzicami kl. 3, godz. 16.30; kl. 1, 2 godz. 17.30
13.09.2017 – Szkolna Giełda Podręczników – godz. 12.00
15.09.2017 – Akcja Sprzątanie Świata
22.09.2017 – Integracja klas I
26.09.2017 – Europejski Dzień Języków
14.10.2017 – Dzień Edukacji Narodowej – Jubileusz 100-lecia liceum
11.11.2017 –  Święto Niepodległości – akademia 13.11.2017
Listopad 2017 – Próbne matury
08.12.2017 –  Wieczór Gór i Przygody
11.12.2017 – Dzień Patrona Szkoły
12.12.2017 – Konsultacje dla rodziców, godz. 17.00
21.12.2017 –  Wigilia szkolna, godz. 9.00, następnie wigilie klasowe
23.12.2017 – 01.01 2018 – Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2018 –  Klasyfikacja śródroczna, rada pedagogiczna
17.01.2018 –  Zebranie rodziców, godz. 17.00
20.01.2018 – Studniówka
25.01.2018 – Bal dla dzieci z SOSW w Koluszkach
27.01 – 9.02.2018 – Ferie zimowe  
13.02.2018 –  Ostatki
22.03.2018 –  Konsultacje dla rodziców
29.03 – 03.04.2018 – Wiosenna przerwa świąteczna
23.04.2018 – Klasyfikacja uczniów kl. III
25.04.2018 – Wampiriada – szkolna akcja krwiodawstwa 
27.04.2018 – Uroczyste pożegnanie kl. III
04.05 – 25.05.2018 –  Egzamin maturalny
22.05.2018 – Konsultacje dla rodziców kl. I, II
Maj.2018 –  Dzień otwartych drzwi – lekcje otwarte
18.06.2018 –  Klasyfikacja roczna, rada pedagogiczna
22.06.2018 –  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.07.2018 – Wydawanie świadectw dojrzałości