Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2020

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2020 („Non – Violence”)   „Oko za oko – i cały świat oślepnie” Mahatma Gandhi Przemoc ma niejedno oblicze, niejedną barwę…… Jest wielowymiarowa. Dotyczy różnych kategorii ofiar: dzieci, kobiet, mężczyzn, ale również osób starszych, niepełnosprawnych, cudzoziemców, zwierząt… Przemoc to także przejawy dyskryminacji. Oznacza nie tylko ból fizyczny, ale przede wszystkim cierpienie […]

Read More »

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie jest wyjątkową akcją odbywającą się nieprzerwanie od 2012 roku. Można zatem powiedzieć, że czytanie dzieł klasyki literatury polskiej w ramach Narodowego Czytania jest już tradycją. Zaczęło się od „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. W kolejnych latach mogliśmy usłyszeć min. fragmenty „Trylogii” H. Sienkiewicza, „Lalki” B. Prusa, czy „Wesela” St. Wyspiańskiego. W tym roku przyszedł […]

Read More »

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne ma charakter socjalny, tj. przy jego przyznaniu bierze się pod uwagę kryterium dochodu na jednego członka w rodzinie (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) i obejmuje ono uczniów od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia). Wnioski  wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o […]

Read More »

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się w miesiącu wrześniu według następującego harmonogramu: data klasa godzina sala 4.09.2020r. 1A 1B 1C 1D 17.00 17.20 17.40 18.00   nr 7 nr 10 nr 5 nr 9   7.09.2020r. 2A 2B 2C 2D 17.00 17.20 17.40 18.00 nr 7 nr 10 nr 5 nr 4 8.09.2020r. […]

Read More »

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 1 września według zamieszczonego niżej harmonogramu:   8.00 – Msza Święta dla uczniów i pracowników szkoły w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach   9.00 – KLASY PIERWSZE, sala gimnastyczna liceum, następnie przejście z wychowawcami do sal: Klasa 1A – sala nr 13 Klasa 1B – […]

Read More »

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Na prośbę rodziców, podajemy numer konta Rady Rodziców, na który można wpłacać deklarowane kwoty: 82 12 40 31 61 1111 0010 85 31 35 24 Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Read More »